6.21.2009

Walang Hihingi

Huwag tayong manghuthot sa mga kandidato,
upang di mangurakot ang mga mananalo!
Pag-isipan. Pag-usapan.
Sampung pisong hiningi,
sampung libo ang bawi!