7.11.2009

Bagong Bayani


video
Kawawa ang bayang walang bayani.
Pero mas kawawa ang bayang
nangangailangan pa ng bayani!

- Bertolt Brecht (1898-1956)